Omschrijving van de organisatie

Beknopte omschrijving van de organisatie:
 

Het Kracht-lab Vagebond is een project dat mensen helpt om de balans weer te vinden na een ingrijpende ervaring of levensstijl.

Ons concept leunt op mensen die het zelf hebben ervaren. In de praktijk blijkt dat het mensen enorm ondersteunt die graag willen werken aan hun eigen herstel, de erkenning en herkenning van een Vagebond werker, maar ook lotgenoot.
Een Vagebond-werker heeft:
– Inzicht in eigen verslaving en middelenmisbruik en kan dit in een breder verband zien;
– De kennis ontwikkeld over verslaving en weet welke factoren bijdragen aan eigen herstel;
– Visie op eigen ziektebeeld en/of problematiek en de daar bijhorende therapieën;
– De kennis om ervaring in te zetten om andere te helpen bij hun weg naar herstel en betere kwaliteit van leven;
– Het vermogen om met een open blik naar eigen ervaring te kijken.
De Vagebond medewerkers kennen het Nederlands zorgnetwerk.
Wij hopen dat de website mensen over de streep trekt hulp te zoeken. Onze vrijwilligers zijn gaarne bereid toelichting te geven op hun activiteiten.

Het Vagebond , Centrum voor  Herstel voor Verslaving en dakloosheid

 
Informatie over leren en werken:
 
Je werkt samen Met dak en thuislozen, gezamenlijk doe je voorbereidend werk voor o.a de stadswandelingen in Nijmegen Arnhem en Tiel, of voor een voorlichting op festivals of school,  verder is dit een  fijne stageplek waar je fouten mag maken, veel vrijheid krijgt om eigen inbreng te hebben, je werkt vooral samen met hele bijzondere mensen.Extra informatie voor de student:
 
 

Wij worden ook geregeld gevraagd door overheids-instanties zo wel lokaal als landelijk om mee te denken en te praten over beleid en de problematiek rondom deze groep mensen. Wij werken ook mee aan de introductie week van de HAN en de Christelijke Hoge school. Samenwerking met openbaar Ministerie. (daar zit een luchtje aan) 

Drie werkplekken , ZRC Nijmegen Sint jorisstraat , De kentering  op Limoslaan en de nieuwe Hommel In Arnhem.